Vi öppnar verksamheten med anpassat schema from 1/4

We open with an adjusted schedule from 1/4-20. More information in English below.

Under tiden vi har haft stängt har gjort en översyn av smittorisk, tillgängliga lokaler och bemanningsmöjligheter.

Eftersom GIH förblir stängt flyttas alla pass till Frescati Sports Center. Vi öppnar 1/4 med ett anpassat schema där vi minskat antalet deltagare, ökat möjligheterna till rengöring och planerar att flytta mer träning utomhus så snart det är möjligt. De aktuella passen återfinns alltid appen och vi hänvisar till den istället för ordinarie schema.

Alla abonnemang pausades automatiskt under den stängda perioden och för er med månadsbetalning justerades detta i priset för April månad.

Vi på SSIF följer noggrant Folkhälsomyndighetens fortlöpande rekommendationer. Vi gör vårt bästa för att löpande hålla oss uppdaterade och ny information kan komma att förändra vår hållning. Risken för att upptäcka nya fall av Coronaviruset (covid 19) i Sverige bedöms som mycket hög och det är allmän smittspridning i Stockholmsområdet enligt information från Folkhälsomyndigheten.

 • Vi har minskat maxantalet deltagare.
 • Vi har ökat rengöringsfrekvensen.
 • Vi har glesare mellan passen och färre parallella pass.
 • Vi har ställt in de pass som innebär fysisk kontakt mellan deltagarna och ändrat om i planeringen.
 • Alla deltagare ombeds tvätta händerna noggrant innan och efter pass.
 • Alla med minsta förkylningssymptom ombeds stanna hemma.
 • Alla över 70 ombeds stanna hemma.
 • Vi vill också påminna om att det finns omklädningsrum både på över och undervåning i Frescati Sports Center och att man om möjligt gärna får byta om hemma.

IN ENGLISH

During the shutdown we have done a risk assessment and an evaluation of our available resources and have adjusted the schedule accordingly.

As GIH remains closed we have moved all classes to Frescati Sports Center. We open from 1/4 with an adjusted schedule where we reduced the maximal number of participants, increased cleaning and are planning to start the outdoors season as soon as possible.

During the shutdown your subscription was automatically put on hold and for those of you with subscriptions this has been regulated in the automatic withdrawal for April.

At SSIF we follow the current recommendations from the Public Health Services in Sweden. The estimated risk of identifying new cases of the Corona virus in Sweden is very high and the risk for a spread of the disease is considered high. For updated info please visit Folkhälsomyndigheten.

WHAT ARE WE DOING TO PREVENT THE DISEASE FROM SPREADING?

 • We have reduced the maximum number of participants.
 • We have increased cleaning.
 • We have added additional time between practices.
 • We have canceled the classes involving physical contact and changed the routines for others.
 • All participants are asked to carefully wash their hands with soap and water before and after each class.
 • Everyone with even a slight cold are asked to stay at home.
 • Everyone above 70 are asked to stay at home.
 • We also wish to remind you of the fact that there are locker rooms both on first and second floor of Frescati Sports Center and that if possible you are asked to change at home.

Q&A regarding the shutdown

Hur länge har ni stängt? For how long are you closed?

Vi höll stängt fram till 31/3, from 1/4 har vi öppet men kommer hålla koll på vad Folkhälsomyndigheten och utgå från deras rekommendationer.We were closed to 31/3. From 1/4 we are open with an adjusted schedule and will monitor the situation to see if we can keep open. This will be done according to the recommendations from Folkhälsomyndigheten.

Vad händer med mitt abonnemang? What happens to my subscription?

Just nu pausar vi alla abonnemang under de två veckor som vi håller stängt.
We will put all subscriptions on hold during the period we are closed.

Påverkar detta bindningstiden på mitt abonnemang? Does this affect how long my subscription is bound?

För dig med ett löpande abonnemang påverkas inte bindningstiden. Stängningen innebär att denna period inte faktureras, vilket tidigast påverkar nästkommande faktura. För dig med ett förbetalt träningskort förlängs den betalda tiden med samma antal dagar som vi håller stängt.
If you have a monthly subscription the shut down does not affect your binding date. The shut down simply means that we will not charge you for the period we are closed, the discount will show on the next card withdrawal after we are once again open. If you have a pre paid training card we will prolong your membership with the same amount of days that we keep closed.

Dras det fortfarande pengar från mitt konto? Is money still drawn from my account?

Så länge som vi har stängt, så dras det inga pengar från ditt konto.
As long as we are closed no money will be withdrawn from your account.

Vad gäller för mig som köpt Small Group? What happens with Small Group training?

Period 2 av Small Group skjuts upp på obestämd tid. Du som köpt en kurs som ännu inte påbörjats kommer i enlighet med våra köpvillkor få en full återbetalning. I nuläget vet vi inte när vi åter kan bedriva en kvalitativ verksamhet och känner inte heller att det är försvarbart att fortsätta sälja kursplatser som situationen ser ut. Du som har ett eller flera tillfällen kvar på din nuvarande kurs kommer preliminärt ha dina kvarvarande tillfällen tillgodo till senare i vår. Ytterligare information kommer mailas till dem det berör när vi vet mer om utvecklingen. Period 2 of small group is postponed indefinitely. If you have bought a course that have not yet begun, you will get a full refund according to our terms and conditions. Currently we don’t know when we can resume high quality trainings and thus we feel uncomfortable selling additional spots. If you have one or more trainings left on your current course we will do our best to compensate you for this with extra classes later in the spring. Additional information will be sent tho those concerned when we know more about the development.

Har vi några fall av corona på SSIF? Are there known cases of Corona in SSIF?

Vi har inga identifierade fall av viruset på någon av våra anläggningar.
We have no identified cases of Covid-19 in any of our facilities.