Olycksfallsförsäkring vid både träning och tävling 

Sedan den 1 januari 2017 gäller studentidrottens olycksfallsförsäkring för alla medlemmar i förbundets medlemsföreningar. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när medlemmen deltar i match, organiserad träning, tävling eller ”prova på” verksamhet anordnad av Sveriges Akademiska Idrottsförbund, dess distriktsförbund eller föreningar. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Försäkringen är tecknad hos Folksam.

Skadeanmälan och villkor för försäkringen

Det är den enskilde medlemmen som själv gör skadeanmälan hos Folksam.

Vi ser gärna att du även mejlar föreningen så att vi får kännedom om skadan och får möjlighet att vidta eventuella åtgärder för att minska risken för att liknande skador inträffar igen.