Stockholms Studenters IF har som mål att du som tränar ska få en mängd olika träningsformer på olika nivåer att välja mellan, oavsett om du är studerande eller ickestuderande. Vi värnar om dig som medlem och vill att du genom din valda träningsform ska känna glädje att träna med oss och våra ledare.

Vi vill göra det möjligt att även som vuxen prova på nya idrotter och motionsformer.

Stockholms Studenters IF är, precis som namnet anger, en idrottsförening som grundades för Stockholms studenter, men sen många år tillbaka är alla över 18 år välkomna att träna med oss.

Bildandet av Stockholms Studenters IF 1937

16 mars 1937 bildades Stockholms Studenters idrottsförening (SSIF). En av föreningens grundare och dess ordförande under de första tio åren var den moderna femkamparen, kaptenen Sven Thofelt. Stockholms Studentkårers förbundsstyrelse representerades genom två ledamöter i styrelsen. Verksamheten finansierades genom att en krona från varje students kåravgift tillföll SSIF. Föreningens motto var:

”Fysisk fostran i någon form till alla Stockholms studenter”

 I praktiken var dock SSIF:s huvudintresse tävlingsverksamhet. För det första skulle SSIF representeras genom lag och enskilda i tävlingar och seriesystem på distriktsnivå samt på nationell och internationell nivå. För det andra anordnade SSIF Stockholms akademiska mästerskap i friidrott, tävlingar i olika sporter mellan de olika högskolorna i staden och slutligen arrangerades tävlingsutbyte med de övriga kårorterna. Exempelvis i bandy, fotboll och handboll deltog SSIF med lag i respektive Stockholmsserie, samtidigt som eget seriespel mellan de olika högskolorna anordnades i dessa sporter. I fäktning, där de fanns framstående studenter, försökte föreningen bli representerade i internationella sammanhang. Enligt SSIF:s verksamhetsprogram för arbetsåret 1937/38 satsade föreningen på följande idrotter och sporter: bandy, friidrott, fäktning, handboll, orientering som ”särskilt väl lämpar sig för akademiker”, simning, skididrott, tennis och damidrott. Den senare bestod av gymnastik och korgboll. En gång per år skulle samtliga studenter beredas tillfälle att idrotta, nämligen på Studenternas idrottsdag som enligt verksamhetsprogrammet 1937/38 var:

”en propagandatävling där alla studenter kan deltaga”

 Tävlingarna hölls under 1930- och 1940-talet på Östermalms idrottsplats. Inriktningen på SSIF:s verksamhet behölls under 1940- och 1950-talet. Tävlingsverksamheten på olika nivåer med friidrotten i centrum fortsatte. Några nya idrotter tillkom dock på föreningens program, nämligen bordtennis, boxning, brottning, modern femkamp, ishockey och badminton. Under 1950-talet försvann begreppet damidrott och de kvinnliga studenterna förväntades delta i exempelvis badminton. 

1960-talet – förändringens vind börjar blåsa

Under 1960-talet skedde en avgörande förändring i inriktningen av SSIF:s verksamhet. Enligt de stadgar som antogs av SSCO:s studentrådet i Stockholms Studenters Centralorganisation (SSCO) i november 1967 är SSIF:s syfte: 

”Att bland de studerande vid SSCO-anslutna kårer i första hand främja intresset för och bereda tillfälle till motion samt verka för ökade möjligheter till fysisk aktivitet  Att i andra hand verka för tävlingsverksamhet och erforderlig utbildningsverksamhet”

Det fanns följaktligen utrymme för tävlingsverksamhet. Fortfarande deltog tex Ronnie Hellström (mångårig svensk landslagsmålvakt i fotboll)  i de akademiska mästerskapen i fotboll, men förändringens vind hade börjat blåsa.

1970-talet – inriktningen mot motionsidrott påbörjas

Genom beslut i riksdagen 1967 kom SSIF att erhålla statsbidrag för motionsverksamhet bland studenterna. 1973 skedde även en sammanslagning med Stockholms Universitets Studentkårs Idrottsutskott (SUSIDUS) som blev en del av Stockholms Studenters Idrottsförening. Sedan dess har Stockholms Universitets studentkår inte haft någon egen organiserad idrottsverksamhet utan har istället haft ett nära samarbete med SSIF. SSIF:s verksamhetsinriktning ändrades således radikalt under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.

1980-talet –Frescatihallen invigs

Under 1980-talet verkställdes den nya policyn fullt ut. SSIF skulle inte bedriva elitidrott utan vara en ”breddidrottsförening”. Målsättningen var ”Idrott åt alla”, och syftet med föreningen formulerades i SSCO:s verksamhetsberättelse 1980 på följande sätt:

”Genom studentidrotten skall de studerande stimuleras och beredas möjlighet till kontinuerligt motionsutövande, nära integrerad med den förebyggande studerandehälsovården”

 Under 1980-talet utökades föreningen med ett flertal ytterligare idrotter. Vidare arrangerades varje år ett stort antal tävlingar men motionskaraktären poängterades hela tiden. SSIF:s sport-shop på Artellerigatan invigdes 1978. På Artillerigatan fanns även SSIF:s kansli med nio anställda. År 1977 hade SSCO tillsammans med Stockholms universitet grundat Stiftelsen Frescati Stora Skuggan (SFSS), sedermera Stiftelsen Aktiverum med syfte att uppföra en idrottshall i Frescati. Beslut om uppförande av en motionsanläggning väster om Arrheniuslaboratoriet fattade Byggnadsstyrelsen hösten 1980. I maj 1982 kunde bygget starta och i mars 1983 stod Aktiverum, som hallen ursprungligen hette, färdig. Anläggningen bekostades dels genom medel från Wallenbersstiftelsen, dels genom lån och ägdes av Stiftelsen Aktiverum. Arkitekten var Ralph Erskine. Huvudmän för denna stiftelse var SSCO och Stockholms universitet. SSIF stod för idrottsverksamheten och var ursprungligen majoritetsägare i det förvaltningsbolag som var ansvarigt för driften av anläggningen. År 1989 bytte idrottshallen namn till Frescatihallen och majoritetsägare i driftsbolaget – AB Frescatihallen – blev Stockholms Universitets Studentkår (SUS).

1990-talet  – storsatsning på gym och gruppträning

Under 1990-talet växte gym- och gruppträningstrenden i samhället och SSIF tog tidigt en ledande position i detta segment. Föreningens aerobicspass var mycket populära och 1999 byggdes Frescatihallen om en aning så att ett modernt gym kunde inredas i hallens östra kortsida, under hall E som används för bollsporter.

2000-talet – vikande anmälningsläge

Under 2000-talet intensifierades konkurrensen inom gym- och gruppträningsområdet. Ett flertal stora kommersiella aktörer växte kraftigt och SSIF fick allt svårare att hävda sig som ett litet gym i konkurrens med de stora kedjorna. Samtidigt som antalet medlemmar inom gym- och gruppträning minskade började även flera av föreningens idrotter få ett vikande anmälningläge. Föreningen fick svårt att locka nya studenter och medelåldern i föreningen blev högre och högre. Flera idrotter och träningsgrupper fick ställas in pga av för få anmälda. I februari 2014 gick kanslichef Ulf Moberger i pension efter 44 år i föreningens tjänst varav de sista 18 åren som föreningens högste tjänsteman. I samband med att en efterträdare kom på plats uppdagades det i april att föreningens ekonomi var väsentligt värre än vad styrelsen hade haft kännedom om och en prognos visade att en konkurs var nära förestående.  

2014 – nysatsning som förändrar föreningen från grunden

Kansliet/Office

Kontakta oss på kansliet direkt för att få svar på dina frågor eller maila oss på info@ssif.nu så svarar vi så snart vi kan.

Contact us at the office directly to get answers to your questions or email us at info@ssif.nu and we will answer as soon as we can.

Verksamhetschef – manager of SSIF

Yasmin Runo
Contact me at yasmin.runo@ssif.nu

Ordförande

Become an instructor at SSIF!

Do you like training and having fun with others? SSIF is always looking for more instructors to teach our range of sports.

When SSIF is looking for more instructors, we’re looking for charisma, energy and a positive personality. Since SSIF has many different sports there are different criteria’s for instructors. For all sports except LesMills classes we expect a few years experience within the sport you would like instruct.

Currently we’re looking for instructors within these sports:

– Badminton

– Tennis 

– Football

– Group fitness – online classes, cross training, outdoor classes, yoga

– LesMills: Core, BodyJam, BodyPump, BodyCombat and Tone

For group training instructors we have an audition every term where all new instructors perform to a track (4-5 min) of the type of group training you wish to instruct in at SSIF.

Email yasmin.runo@ssif.nu if you’re interested in auditioning or interested in one of our open positions.

Our Instructors

Åsa Ferm
Åsa FermPilates
Favorite training: All classes where happiness, power and dance are a part of it.
Favourite food: I eat more or less everything… Loves all food from all around the world.
Favourite interest: Walking in the woods, meditating, being creative.
Kristina Björkman
Kristina BjörkmanYoga
My name is Tina and I teach yoga classes. My focus during the class is full awareness of the body based on hatha yoga. The tempo is calm but with intensity. We concentrate on breathing, strength, and stretching through dynamic and static positions for 60 minutes.
I practice different types of yoga but I also really like hiking in nature. In my free time, I like to garden. I like the feeling of being able to grow my own food. I was born and raised in Stockholm.
Elin Bergström
Elin BergströmJazz Dance
My name is Elin and I teach Jazz dance classes! We focus on jazz dance technique and will enjoy dancing together. Everyone at all levels is more than welcome!
I’m from Stockholm and my favourite food is lasagne. My favourite class to join is any type of dance class as well as Body Attack. In my spare time, I love to spend time with my friends and family and to workout.
Fedja Jasarevic
Fedja JasarevicTable Tennis
My name is Fedja Jasarevic and I am from Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. I came to Sweden 3 years ago to work as an electrical engineer. I teach table tennis levels 2 and 3 at GIH. I was a Bosnian champion in 2013, in which I travelled to over 60 countries thanks to table tennis.
I speak five languages, my favourite food is, well, all food! In my free time, I like to play sports like basketball, swimming, and cycling and I play 3rd division in table tennis. Otherwise, I like to drink beer and meet new people!
Gabriele Asteriti
Gabriele Asteriti YogaFlex and Bodyjam
My name is Gabriele and I come from Italy. I teach YogaFlex and Bodyjam at SSIF. I love to dance and express myself through movement, so I have a blast teaching Bodyjam! I also enjoy meditating and have practiced mindfulness for a long time so I love teaching YogaFlex: we stretch and also go into a nice state of relaxation.
In my free time, I enjoy creating some pop music and working on my calisthenics goals.
Annika af Trolle
Annika af TrolleHatha yoga
I teach Hatha yoga, one of the most classical types of yoga. My class is on Wednesday mornings.
When I don´t teach classes I like to walk in the forest with my dog. Another big interest of mine is performing arts in all forms: concerts, opera, theatre and so on.
Julija Laskovska
Julija LaskovskaSwimming
My name is Julija and I teach swimming at SSIF. Back in my homeland, Latvia, I was a competitive swimmer for 10 years. Now I enjoy helping swimmers when it comes to their technique, goals, and aspirations, as well as seeing them advance! I always adjust myself to my swimmers on an individual basis, and will make sure everyone keeps on challenging themselves and enjoying the process!
Besides swimming, I also love beach and indoor volleyball. I love it when it’s all about the team spirit and sharing the feeling of stress, concentration, failure, and success. My favourite food is pizza, pasta, and lasagne. My hobbies include song writing and music production, volleyball, biking.
Carl Schiller
Carl SchillerSwimming
My name is Carl Schiller and I teach medley and crawl swimming on Thursdays. The most delicious thing I know is grynkorv with mashed potatoes and mustard (yum). If I have to pick a favourite class, it must be the swimming courses of course. And speaking of swimming, my favourite past time is swimming. You could almost say I was born in water, to be specific, a pool in Skövde in the middle of Sweden.
Fredrik Lindenholst
Fredrik LindenholstTennis
My name is Fredrik and I’m a tennis instructor. I come from a small town called Helsingborg and my favorite food is bolognese. My favorite class is hard to say because I enjoy a wide variety of classes because you teach so my different people from different countries, which is the fun part.
When I have free time I like to be with friends, family, travel, workout and cook some great food.
Silvia A. Carretta
Silvia A. CarrettaVolleyball
My name is Silvia and I coach volleyball. This year I train the beginners level. I’m originally from Italy but I have also lived in Spain, USA and now Sweden.
My favorite food is tiramisù. I love joining in on the volleyball sessions as well as yoga, to compensate adrenalin with mindful exercise. In my spare time, you can find me going on bike rides in nature or drinking a glass of wine with friends.
Sonja Ruohonen
Sonja RuohonenStudio
My name is Sonja and I’m instructor for Calisthenics, BodyPump and Core. I’m originally from Finland but moved to Stockholm to study physical education.
Besides my studies I’m a certified Personal trainer specialised in handstand and strength. On my spare time I knit a lot, enjoy time with my friends, and spend a whole lot of time upside down on my hands.
Elisa Runo
Elisa RunoStudio - Online
Hi there, my name is Elisa and I have been a fitness instructor since 1989! In fact there was only aerobic and step when I first qualified.
My personal favourite workout classes are aerobics, CXWorks and spinning, however, I love to teach a broad spectrum of classes particular those which prepares our bodies for daily life through mobility, strength and posture
You can join my 30 minute live workout sessions on-line through SSIF or through RE S.E.T. on Facebook.