Stockholms Studenters IF har som mål att du som tränar ska få en mängd olika träningsformer på olika nivåer att välja mellan, oavsett om du är studerande eller ickestuderande. Vi värnar om dig som medlem och vill att du genom din valda träningsform ska känna glädje att träna med oss och våra ledare.

Vi vill göra det möjligt att även som vuxen prova på nya idrotter och motionsformer.

Stockholms Studenters IF är, precis som namnet anger, en idrottsförening som grundades för Stockholms studenter, men sen många år tillbaka är alla över 18 år välkomna att träna med oss.

Bildandet av Stockholms Studenters IF 1937

16 mars 1937 bildades Stockholms Studenters idrottsförening (SSIF). En av föreningens grundare och dess ordförande under de första tio åren var den moderna femkamparen, kaptenen Sven Thofelt. Stockholms Studentkårers förbundsstyrelse representerades genom två ledamöter i styrelsen. Verksamheten finansierades genom att en krona från varje students kåravgift tillföll SSIF. Föreningens motto var:

”Fysisk fostran i någon form till alla Stockholms studenter”

 I praktiken var dock SSIF:s huvudintresse tävlingsverksamhet. För det första skulle SSIF representeras genom lag och enskilda i tävlingar och seriesystem på distriktsnivå samt på nationell och internationell nivå. För det andra anordnade SSIF Stockholms akademiska mästerskap i friidrott, tävlingar i olika sporter mellan de olika högskolorna i staden och slutligen arrangerades tävlingsutbyte med de övriga kårorterna. Exempelvis i bandy, fotboll och handboll deltog SSIF med lag i respektive Stockholmsserie, samtidigt som eget seriespel mellan de olika högskolorna anordnades i dessa sporter. I fäktning, där de fanns framstående studenter, försökte föreningen bli representerade i internationella sammanhang. Enligt SSIF:s verksamhetsprogram för arbetsåret 1937/38 satsade föreningen på följande idrotter och sporter: bandy, friidrott, fäktning, handboll, orientering som ”särskilt väl lämpar sig för akademiker”, simning, skididrott, tennis och damidrott. Den senare bestod av gymnastik och korgboll. En gång per år skulle samtliga studenter beredas tillfälle att idrotta, nämligen på Studenternas idrottsdag som enligt verksamhetsprogrammet 1937/38 var:

”en propagandatävling där alla studenter kan deltaga”

 Tävlingarna hölls under 1930- och 1940-talet på Östermalms idrottsplats. Inriktningen på SSIF:s verksamhet behölls under 1940- och 1950-talet. Tävlingsverksamheten på olika nivåer med friidrotten i centrum fortsatte. Några nya idrotter tillkom dock på föreningens program, nämligen bordtennis, boxning, brottning, modern femkamp, ishockey och badminton. Under 1950-talet försvann begreppet damidrott och de kvinnliga studenterna förväntades delta i exempelvis badminton. 

1960-talet – förändringens vind börjar blåsa

Under 1960-talet skedde en avgörande förändring i inriktningen av SSIF:s verksamhet. Enligt de stadgar som antogs av SSCO:s studentrådet i Stockholms Studenters Centralorganisation (SSCO) i november 1967 är SSIF:s syfte: 

”Att bland de studerande vid SSCO-anslutna kårer i första hand främja intresset för och bereda tillfälle till motion samt verka för ökade möjligheter till fysisk aktivitet  Att i andra hand verka för tävlingsverksamhet och erforderlig utbildningsverksamhet”

Det fanns följaktligen utrymme för tävlingsverksamhet. Fortfarande deltog tex Ronnie Hellström (mångårig svensk landslagsmålvakt i fotboll)  i de akademiska mästerskapen i fotboll, men förändringens vind hade börjat blåsa.

1970-talet – inriktningen mot motionsidrott påbörjas

Genom beslut i riksdagen 1967 kom SSIF att erhålla statsbidrag för motionsverksamhet bland studenterna. 1973 skedde även en sammanslagning med Stockholms Universitets Studentkårs Idrottsutskott (SUSIDUS) som blev en del av Stockholms Studenters Idrottsförening. Sedan dess har Stockholms Universitets studentkår inte haft någon egen organiserad idrottsverksamhet utan har istället haft ett nära samarbete med SSIF. SSIF:s verksamhetsinriktning ändrades således radikalt under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.

1980-talet –Frescatihallen invigs

Under 1980-talet verkställdes den nya policyn fullt ut. SSIF skulle inte bedriva elitidrott utan vara en ”breddidrottsförening”. Målsättningen var ”Idrott åt alla”, och syftet med föreningen formulerades i SSCO:s verksamhetsberättelse 1980 på följande sätt:

”Genom studentidrotten skall de studerande stimuleras och beredas möjlighet till kontinuerligt motionsutövande, nära integrerad med den förebyggande studerandehälsovården”

 Under 1980-talet utökades föreningen med ett flertal ytterligare idrotter. Vidare arrangerades varje år ett stort antal tävlingar men motionskaraktären poängterades hela tiden. SSIF:s sport-shop på Artellerigatan invigdes 1978. På Artillerigatan fanns även SSIF:s kansli med nio anställda. År 1977 hade SSCO tillsammans med Stockholms universitet grundat Stiftelsen Frescati Stora Skuggan (SFSS), sedermera Stiftelsen Aktiverum med syfte att uppföra en idrottshall i Frescati. Beslut om uppförande av en motionsanläggning väster om Arrheniuslaboratoriet fattade Byggnadsstyrelsen hösten 1980. I maj 1982 kunde bygget starta och i mars 1983 stod Aktiverum, som hallen ursprungligen hette, färdig. Anläggningen bekostades dels genom medel från Wallenbersstiftelsen, dels genom lån och ägdes av Stiftelsen Aktiverum. Arkitekten var Ralph Erskine. Huvudmän för denna stiftelse var SSCO och Stockholms universitet. SSIF stod för idrottsverksamheten och var ursprungligen majoritetsägare i det förvaltningsbolag som var ansvarigt för driften av anläggningen. År 1989 bytte idrottshallen namn till Frescatihallen och majoritetsägare i driftsbolaget – AB Frescatihallen – blev Stockholms Universitets Studentkår (SUS).

1990-talet  – storsatsning på gym och gruppträning

Under 1990-talet växte gym- och gruppträningstrenden i samhället och SSIF tog tidigt en ledande position i detta segment. Föreningens aerobicspass var mycket populära och 1999 byggdes Frescatihallen om en aning så att ett modernt gym kunde inredas i hallens östra kortsida, under hall E som används för bollsporter.

2000-talet – vikande anmälningsläge

Under 2000-talet intensifierades konkurrensen inom gym- och gruppträningsområdet. Ett flertal stora kommersiella aktörer växte kraftigt och SSIF fick allt svårare att hävda sig som ett litet gym i konkurrens med de stora kedjorna. Samtidigt som antalet medlemmar inom gym- och gruppträning minskade började även flera av föreningens idrotter få ett vikande anmälningläge. Föreningen fick svårt att locka nya studenter och medelåldern i föreningen blev högre och högre. Flera idrotter och träningsgrupper fick ställas in pga av för få anmälda. I februari 2014 gick kanslichef Ulf Moberger i pension efter 44 år i föreningens tjänst varav de sista 18 åren som föreningens högste tjänsteman. I samband med att en efterträdare kom på plats uppdagades det i april att föreningens ekonomi var väsentligt värre än vad styrelsen hade haft kännedom om och en prognos visade att en konkurs var nära förestående.  

2014 – nysatsning som förändrar föreningen från grunden

Ordförande

Kansliet

Kontakta oss på kansliet direkt för att få svar på dina frågor eller maila oss på info@ssif.nu så svarar vi så snart vi kan

Hanna Nilsson
Hanna NilssonCommunications manager
Yasmin Runo
Yasmin RunoSports manager