Projektbeskrivning

VI har infört digital inpassering i alla våra anläggningar. En beacon-sändare är placerad i alla entréer tillsammans med instruktioner för incheckning via appen.

För att detta ska fungera är det viktigt att du tillåter tillgång till Bluetooth och platstjänster när appen är aktiv, detta behövs för att den ska kunna kommunicera med sändaren. Vi kan inte ta del av den här informationen och inget lagras hos oss.

Tydliga instruktioner hittar du i bilderna till höger.

Om systemet av någon annan anledning inte fungerar för dig så får du gärna kontakta oss på info@ssif.nu.

Vi utvärderar systemet fram till årsskiftet och kommer inte att stänga av någon användare, men om vi ser att du inte registrerat dig korrekt kommer vi skicka mail och påminna om detta!

Inpassering

Bluetooth