Projektbeskrivning

Vinteruppehåll

Military training leds av högutbildade coacher som arbetar inom Försvarsmakten. Du får möjligheten att träna på olika moment för att förbättra din egen hälsa och prestationsförmåga.

Military training leds av högutbildade coacher som arbetar inom Försvarsmakten. Du får möjligheten att träna på olika moment för att förbättra din egen hälsa och prestationsförmåga. Det är allsidig träning med gruppen i fokus där du successivt vänjer kroppen vid fysisk belastning för att få så bra förutsättningar som möjligt för att få en stark, hållbar och konditionsstark kropp.

Military training är intensiv träning inom ramen för individens förutsättningar.

För tillfället har vi vinteruppehåll för Military Training. Vi återupptar träningen när det är lite ljusare och varmare utomhus.

Onsdagar kl 19:00-19:55, Frescati Sports Center, Samling utanför stora entrén

Torsdagar kl 19:00-19:55, Frescati Sports Center, Samling utanför stora entrén

Anmälan till passen öppnar 1 vecka innan träningstiden.

Du kan anmäla dig här, eller via appen.

Om du får förhinder ser vi helst att du bokar av 24h innan passet.

Nivåer över Steg 1 är låsta av säkerhetsskäl tills dess att förkunskapskrav intygats. Maila oss på kansliet eller prata med instruktören på Steg 1.

Vid upprepad oanmäld frånvaro låses kortet för anmälan.