Svar: Nej tyvärr. SSIF får ingen ersättning för att erbjuda rabatt för FAR. Om vi skulle erbjuda rabatt hade vi behövt höja ordinarie avgift för att täcka den extra kostnaden.