Vi har ingen övre åldersgräns, däremot har vi en nedre åldersgräns på 18 år.