Nuvarande schema gäller till och med 17/1 2021. Vi förbehåller oss möjligheten att en bit in i terminen göra justeringar i schemat i fall vi märker att något pass är väldigt populärt eller att något pass är mindre populärt. Till våren brukar vi ha ett liknande schema då de stora förändringarna framförallt införs under sommaren.