Svar:

Vi har olika kategorier för våra deltagaravgifter:
● SU studerande – Alla studerande som kan visa upp att de studerar vid Stockholms universitet, tex genom medlemskort från Stockholms universitets studentkår (SUS).

● Studenter och studerande – Alla studerande som kan visa upp att de studerar, tex genom mecenatkort eller kårleg.
● Övriga / icke-studenter – Alla träningsintresserade över 18 år. Betalar full deltagaravgift.

Om du är anställd vid Stockholms Universitet kan du höra av dig till kansliet för att höra vad som gäller för just dig.