Svar:

Du går in på www.stockholmsstudentersif.se/anmalan och följer alla steg där.