Att vara moderna och ligga i linje med tiden är viktiga faktorer för den framgångsvåg vi sett i SSIF de senaste åren, då medlemsantalet har mångdubblats. Samtidigt har vi upplevt allt fler önskemål från våra medlemmar om att få möjligheten att träna flera olika träningsformer flera gånger i veckan i SSIF. Dessa önskemål stämmer även överens med det vi sett i vår omvärld – att allt fler träningsintresserade vill träna och testa på flera olika idrotter och träningsformer istället för att bara hålla sig till en. Därför känns det givet för oss att förändra verksamheten efter önskemål som möjliggör för alla medlemmar att träna varierat och prova på många nya träningsformer.