Stockholm Students’ Sports Club’s goal is that all participants should have a variety of training forms at different levels to choose from, regardless of whether you are a student or a non-student. We take care of you as a member and want you, through your chosen form of training, to feel joy in training with us and our instructors.

We want to make it possible even as an adult to try new sports and forms of exercise.

Stockholm Students’ Sports Club is, just as the name indicates, a sports association that was founded for students in Stockholm, but everyone over the age of 18 is welcome to train with us.

Bildandet av Stockholms Studenters IF 1937

16 mars 1937 bildades Stockholms Studenters idrottsförening (SSIF). En av föreningens grundare och dess ordförande under de första tio åren var den moderna femkamparen, kaptenen Sven Thofelt. Stockholms Studentkårers förbundsstyrelse representerades genom två ledamöter i styrelsen. Verksamheten finansierades genom att en krona från varje students kåravgift tillföll SSIF. Föreningens motto var:

”Fysisk fostran i någon form till alla Stockholms studenter”

 I praktiken var dock SSIF:s huvudintresse tävlingsverksamhet. För det första skulle SSIF representeras genom lag och enskilda i tävlingar och seriesystem på distriktsnivå samt på nationell och internationell nivå. För det andra anordnade SSIF Stockholms akademiska mästerskap i friidrott, tävlingar i olika sporter mellan de olika högskolorna i staden och slutligen arrangerades tävlingsutbyte med de övriga kårorterna. Exempelvis i bandy, fotboll och handboll deltog SSIF med lag i respektive Stockholmsserie, samtidigt som eget seriespel mellan de olika högskolorna anordnades i dessa sporter. I fäktning, där de fanns framstående studenter, försökte föreningen bli representerade i internationella sammanhang. Enligt SSIF:s verksamhetsprogram för arbetsåret 1937/38 satsade föreningen på följande idrotter och sporter: bandy, friidrott, fäktning, handboll, orientering som ”särskilt väl lämpar sig för akademiker”, simning, skididrott, tennis och damidrott. Den senare bestod av gymnastik och korgboll. En gång per år skulle samtliga studenter beredas tillfälle att idrotta, nämligen på Studenternas idrottsdag som enligt verksamhetsprogrammet 1937/38 var:

”en propagandatävling där alla studenter kan deltaga”

 Tävlingarna hölls under 1930- och 1940-talet på Östermalms idrottsplats. Inriktningen på SSIF:s verksamhet behölls under 1940- och 1950-talet. Tävlingsverksamheten på olika nivåer med friidrotten i centrum fortsatte. Några nya idrotter tillkom dock på föreningens program, nämligen bordtennis, boxning, brottning, modern femkamp, ishockey och badminton. Under 1950-talet försvann begreppet damidrott och de kvinnliga studenterna förväntades delta i exempelvis badminton. 

1960-talet – förändringens vind börjar blåsa

Under 1960-talet skedde en avgörande förändring i inriktningen av SSIF:s verksamhet. Enligt de stadgar som antogs av SSCO:s studentrådet i Stockholms Studenters Centralorganisation (SSCO) i november 1967 är SSIF:s syfte: 

”Att bland de studerande vid SSCO-anslutna kårer i första hand främja intresset för och bereda tillfälle till motion samt verka för ökade möjligheter till fysisk aktivitet  Att i andra hand verka för tävlingsverksamhet och erforderlig utbildningsverksamhet”

Det fanns följaktligen utrymme för tävlingsverksamhet. Fortfarande deltog tex Ronnie Hellström (mångårig svensk landslagsmålvakt i fotboll)  i de akademiska mästerskapen i fotboll, men förändringens vind hade börjat blåsa.

1970-talet – inriktningen mot motionsidrott påbörjas

Genom beslut i riksdagen 1967 kom SSIF att erhålla statsbidrag för motionsverksamhet bland studenterna. 1973 skedde även en sammanslagning med Stockholms Universitets Studentkårs Idrottsutskott (SUSIDUS) som blev en del av Stockholms Studenters Idrottsförening. Sedan dess har Stockholms Universitets studentkår inte haft någon egen organiserad idrottsverksamhet utan har istället haft ett nära samarbete med SSIF. SSIF:s verksamhetsinriktning ändrades således radikalt under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet.

1980-talet –Frescatihallen invigs

Under 1980-talet verkställdes den nya policyn fullt ut. SSIF skulle inte bedriva elitidrott utan vara en ”breddidrottsförening”. Målsättningen var ”Idrott åt alla”, och syftet med föreningen formulerades i SSCO:s verksamhetsberättelse 1980 på följande sätt:

”Genom studentidrotten skall de studerande stimuleras och beredas möjlighet till kontinuerligt motionsutövande, nära integrerad med den förebyggande studerandehälsovården”

 Under 1980-talet utökades föreningen med ett flertal ytterligare idrotter. Vidare arrangerades varje år ett stort antal tävlingar men motionskaraktären poängterades hela tiden. SSIF:s sport-shop på Artellerigatan invigdes 1978. På Artillerigatan fanns även SSIF:s kansli med nio anställda. År 1977 hade SSCO tillsammans med Stockholms universitet grundat Stiftelsen Frescati Stora Skuggan (SFSS), sedermera Stiftelsen Aktiverum med syfte att uppföra en idrottshall i Frescati. Beslut om uppförande av en motionsanläggning väster om Arrheniuslaboratoriet fattade Byggnadsstyrelsen hösten 1980. I maj 1982 kunde bygget starta och i mars 1983 stod Aktiverum, som hallen ursprungligen hette, färdig. Anläggningen bekostades dels genom medel från Wallenbersstiftelsen, dels genom lån och ägdes av Stiftelsen Aktiverum. Arkitekten var Ralph Erskine. Huvudmän för denna stiftelse var SSCO och Stockholms universitet. SSIF stod för idrottsverksamheten och var ursprungligen majoritetsägare i det förvaltningsbolag som var ansvarigt för driften av anläggningen. År 1989 bytte idrottshallen namn till Frescatihallen och majoritetsägare i driftsbolaget – AB Frescatihallen – blev Stockholms Universitets Studentkår (SUS).

1990-talet  – storsatsning på gym och gruppträning

Under 1990-talet växte gym- och gruppträningstrenden i samhället och SSIF tog tidigt en ledande position i detta segment. Föreningens aerobicspass var mycket populära och 1999 byggdes Frescatihallen om en aning så att ett modernt gym kunde inredas i hallens östra kortsida, under hall E som används för bollsporter.

2000-talet – vikande anmälningsläge

Under 2000-talet intensifierades konkurrensen inom gym- och gruppträningsområdet. Ett flertal stora kommersiella aktörer växte kraftigt och SSIF fick allt svårare att hävda sig som ett litet gym i konkurrens med de stora kedjorna. Samtidigt som antalet medlemmar inom gym- och gruppträning minskade började även flera av föreningens idrotter få ett vikande anmälningläge. Föreningen fick svårt att locka nya studenter och medelåldern i föreningen blev högre och högre. Flera idrotter och träningsgrupper fick ställas in pga av för få anmälda. I februari 2014 gick kanslichef Ulf Moberger i pension efter 44 år i föreningens tjänst varav de sista 18 åren som föreningens högste tjänsteman. I samband med att en efterträdare kom på plats uppdagades det i april att föreningens ekonomi var väsentligt värre än vad styrelsen hade haft kännedom om och en prognos visade att en konkurs var nära förestående.  

2014 – nysatsning som förändrar föreningen från grunden

Office

Contact us at the office directly to get answers to your questions or email us at info@ssif.nu and we will answer as soon as we can.

Operations manager of SSIF

Yasmin Runo
Contact me at yasmin.runo@ssif.nu

Marketing Coordinator

Madeleine Nyman
Contact me at madeleine.nyman@ssif.nu

Sports Coordinator

Wilhelm Ek Tedefors
Contact me at wilhelm.tedefors@ssif.nu

Board chairman and vice chairman

Nomination committee

SSIF Values

Positive
 • I spread joy and knowledge as a participant/instructor.
 • I do my best as a participant/instructor to counteract discrimination, bullying and harassment.
Respect  
 • I take my instructor and member role with responsibility and respect participants regardless of background and differences.
 • I take care of the equipment used in training.
Openess 
 • I as an instructor/member is open to listen and understand others.
 • I have a responsibility to create an open and creative environment together with others.
Engagement
 • I think community and sports are important and invite everyone to participate.
 • I respect student sports and understand the importance of it.

SSIF Code of Conduct

As a member, instructor or office staff at SSIF, you should be met by a positive and respectful environment every time you visit us. We encourage all members, instructors and office staff to read through our values ​​and we expect that you follow these and the accompanying policies when you train or visit us.

Well-being rules at SSIF, where SSIF operations are conducted.
 1. Only members with valid membership may train at SSIF. Exceptions can be made in the form of test training with approval from SSIF’s office. The lower age limit is 18 years.
 2. Only indoor shoes may be used for indoor training, when shoes are used.
 3. Jackets and bags must be locked in changing rooms where possible, due to security. SSIF is not responsible for valuables.
 4. Training takes place in clean training clothes and shoes. Shirtless training is not allowed except for Swimming and Beach Volleyball training.
 5. Photography in changing rooms is not allowed.
 6. Sharing political messages is not permitted.
 7. Be careful with equipment, remove and put equipment back in place after use. If necessary, clean equipment after sweating.
 8. Respect and show consideration for your instructors and other participants.
 9. Marketing and sale of own or others’ goods and services is not permitted without agreement with the office.
 10. Consumption of alcoholic beverages is not allowed during training at SSIF.

Discrimination, violations and harassment

All members, instructors and office staff at SSIF must be able to thrive and be themselves. This means that everyone has the right to participate.

Everyone’s right to participate means that everyone who wants to can participate based on their own circumstances. Regardless of gender, gender identity and expression, ethnic and social background, religion/belief, functional ability, sexual orientation or age everyone is welcomed to participate in SSIF’s activities.

SSIF has about 3000 active members. We come from different cultures, have different orientations and different beliefs. What makes us all equal is our interest in training. At SSIF, it is a matter of course that all people, members as well as employees, have equal value. We treat each other with respect and a positive attitude.

Eating disorder policy

An eating disorder is defined as problems associated with eating, appetite and weight and can be detrimental to both physical and mental well-being. As some people develop eating disorders in connection with sports, SSIF has an eating disorder policy to prevent eating disorders and promote healthy exercise ideals here at SSIF.

 • SSIF strives to create a calm and unpretentious sports environment with the aim of promoting healthy training ideals.
 • Exercise with us should be healthy and joyful for the benefit of the individual. This applies to participants as well as instructors and staff.
 • If we suspect that an individual who trains with us has an eating disorder, it is our responsibility to act and attempt to help the individual in question. We then act according to the following action plan:
 1. In the event of unhealthy exercise or suspicion of an eating disorder, the office contacts the individual.
 2. When talking to the individual, we offer support and information about health-promoting exercise.
 3. If the situation is unchanged after the conversation and the office believes that the training that takes place at SSIF is dangerous for the individual, the person will be suspended from their membership.
 • With our action plan, we intend to responsibly help individuals who we believe are at risk of becoming or are already ill with an eating disorder. Our action plan is based on the recommendations of national organizations.
Read more about eating disorders or get help here:

Anti-doping policy

Performance-enhancing drugs in the form of doping are not compatible with sport, where the aim is to promote an equal training environment and the health of practitioners through training that consists of unpretentiousness.
Hence, the following policy and action plan, which should be well known to members and instructors within the association, has been formulated:

 • Training at SSIF is natural and healthy and illegal substances and methods are prohibited.
 • SSIF must be completely free from doping and assist the police in their work to counteract the use of illegal substances.
 • What the doping concept includes is based on the sport’s anti-doping regulations.
 • In the event of doping, the individual/individuals in question will be suspended from participation in SSIF’s training if the person in question does not immediately distance himself from the use of illegal/forbidden substances.
 • This also applies to the use of drugs and alcohol at all training sessions and in the premises where the training is carried out.
 • In the event of suspicion of doping or other offenses defined under this heading, we are responsible for taking the following measures:
 1. The suspect is investigated and contacted via the office.
 2. In the event of a confirmed violation, the suspect is informed of any consequences and how he can get help.
 3. If the member does not immediately distance himself from the use, the association has the right to suspend him.
Read more about doping or get help here:

https://dopingjouren.se/
https://www.renhardtraning.com/

Annual Reports 2022/2023

SSIF ANNUAL MEETING

Read our annual reports and result below

Operations report

SSIF financial year 2022/2023

Agenda Annual Meeting

Result report

Balance report

Member survey 2023

We routinely conduct comprehensive surveys across our entire organization to ensure we remain attuned to the preferences and priorities of our members. Below you find the results from our 2023 annual member survey, along with details on how we plan to leverage the constructive feedback moving forward.

Want to join our team of instructors?

Do you like training and having fun with others? SSIF is always looking for more instructors to teach our range of sports.

When SSIF is looking for more instructors, we’re looking for charisma, energy and a positive personality. Since SSIF has many different sports there are different criteria’s for instructors. For all sports except LesMills classes we expect a few years experience within the sport you would like instruct.

Currently we’re looking for instructors within these sports:

– Badminton

– Tennis 

– Football

– Group fitness – online classes, cross training, outdoor classes, yoga

– LesMills: Core, BodyJam, BodyPump, BodyCombat and Tone

For group training instructors we have an audition every term where all new instructors perform to a track (4-5 min) of the type of group training you wish to instruct in at SSIF.

Email yasmin.runo@ssif.nu if you’re interested in auditioning or interested in one of our open positions.