Måndag 25/1 2021 kl 18:15 samlas vi online via Teams.

Vid mötet behandlas föreningens verksamhetsberättelse och årsredovsining med tillhörande beviljande av ansvarsfrihet och det förrättas val av revisorer samt eventuella fyllnadsval till styrelse och valberedning. Alla medlemmar som har betalat medlemsavgift för verksamhetsåret 2019/2020 är röstberättigade. För att kunna utnyttja din rösträtt vid detta möte behöver du dock anmäla din närvaro senast 18 januari genom att mejla ditt namn till info@ssif.nu

Dagordning och övriga handlingar anslås på här senast en vecka före mötet.

Dagordning

https://idrottonline.se/StockholmsSIF/globalassets/stockholms-sif/dokument/arsmote/1920/dagordning-dechargemote-19-20.pdf

Verksamhetsberättelse

https://idrottonline.se/StockholmsSIF/globalassets/stockholms-sif/dokument/arsmote/1920/verksamhetsberattelse-1920.pdf

Balansrapport

https://idrottonline.se/StockholmsSIF/globalassets/stockholms-sif/dokument/arsmote/1920/balansrapport-19-20.pdf

Resultatrapport

https://idrottonline.se/StockholmsSIF/globalassets/stockholms-sif/dokument/arsmote/1920/resultatrapport-19-20.pdf

Årsredovisning

https://idrottonline.se/StockholmsSIF/globalassets/stockholms-sif/dokument/arsmote/1920/arsredovisning-19-20.pdf

Proposition

https://idrottonline.se/StockholmsSIF/globalassets/stockholms-sif/dokument/arsmote/1920/proposition-stadgeandring-tva-ordinarie-foreningsmoten.pdf 

Revisionsberättelse

https://idrottonline.se/StockholmsSIF/globalassets/stockholms-sif/dokument/arsmote/1920/revisionsberattelse-19-20.pdf