Du anmäler dig löpande till de pass du vill delta på.

Vi har ett maxtak på 2 pass per dag och 6 pass kan vara bokade på samma gång.