Svar: I normalfallet behöver du ingen speciell förberedelse. Om det behövs kommer du att få information om detta via mejl.