Svar: Du kan anmäla dig när som helst under året. Vi har träning året runt.