I inledningsskedet har du enbart behörighet till de lägsta nivåerna, för att få behörighet till de högre nivåerna behöver du anmäla dig till ett träningspass du har behörighet för och under passet prata med instruktören om att du vill ha behörighet för en högre nivå så kommer instruktören att bevilja detta. Om du tränat med oss tidigare kan du även maila kansliet för att få utökade rättigheter på info@ssif.nu